Dámský gambit (2007)
Soubor portrétů, který vznikl pro knihu rozhovorů Dámský gambit: zahájení vědecké dráhy realizovaný v rámci projektu Národní kontaktní centrum - ženy a věda (NKC-ŽV je součástí Sociologického ústavu AV ČR).