Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého (2003)
Soubor vznikl jako školní cvičení.
Fotografovaní mají ve své blízkosti předměty, které nosí běžně při sobě, nebo s kterými pracují.